Om kvartersnamnen i Klingsberg.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor

Stadsfullmäktiges protokoll 1937-1938

Magistratens protokoll 1942-1963

Drätselkammarens protokoll 1965

Kommunstyrelsens protokoll 1995-2000