Om gatunamnen i Klingsberg.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor

Stadsfullmäktiges protokoll 1911-1965

Kommunfullmäktiges protokoll 1985

Språk- och folkminnesinstitutets ortnamnsregister

Lutteman, Sven: Personnamn på gatuskyltar inom Norrköpings kommun (Norrköping 1977)